top of page

Bu chaomh leam bhith mireadh

All Parts

All Parts - Bu chaomh leam bhith mireadh
00:00 / 03:46

Soprano

Soprano - Bu chaomh leam bhith mireadh
00:00 / 03:46

Alto

Alto - Bu chaomh leam bhith mireadh
00:00 / 03:46

Tenor

Tenor - Bu chaomh leam bhith mireadh
00:00 / 03:46

Bass

Bass - Bu chaomh leam bhith mireadh
00:00 / 03:46

Gaelic Spoken

Bu chaomh leam bhith mireadh
00:00 / 01:30

Gaelic Lyrics

CSP logo 2.jpg

Còisir Sgìre Phort Rìgh

Portree District Gaelic Choir

bottom of page