top of page

Tha bainne chruidh aig Morag Bheag

All Parts

All_Tha bainne chruidh
00:00 / 00:56

Soprano

Sop_Tha Bainne Chruidh
00:00 / 00:56

Alto

Alto_Tha Bainne Chruidh
00:00 / 00:56

Tenor

Tenor_Tha Bainne Chruidh
00:00 / 00:56

Bass

Bass_Tha Bainne Chruidh
00:00 / 00:56

Gaelic Spoken

Tha bainne chruidh aig Morag Bheag
00:00 / 00:37

Gaelic Lyrics

Not available yet

CSP logo 2.jpg

Còisir Sgìre Phort Rìgh

Portree District Gaelic Choir

bottom of page