top of page

Coille an Fhasaich

All Parts

Soprano

2nd Soprano

All-Parts Coille an Fhasaich
00:00 / 02:28
Soprano 1 - Coille an Fhasaich
00:00 / 02:28
Soprano 2 - Coille an Fhasaich
00:00 / 00:37

Alto

Alto - Coille an Fhasaich
00:00 / 02:28

Tenor

Tenor - Coille an Fhasaich
00:00 / 02:28

Bass

Bass- Coille an Fhasaich
00:00 / 02:28

Gaelic Spoken

Coille an Fhasaich Verse 1
00:00 / 00:46
Coille an fhasach verse 2
00:00 / 00:52
Coille an fhasaich verse 3
00:00 / 00:54
Coille an fhasaich verse 4
00:00 / 00:53
Coille an fhasaich verse 5
00:00 / 00:54

Gaelic Lyrics

CSP logo 2.jpg

Còisir Sgìre Phort Rìgh

Portree District Gaelic Choir

bottom of page