top of page

Tha bainne aig na caoraich uile

All Parts

All=Tha bainne aig na caoraich eile
00:00 / 01:06

Soprano

Soprano-Tha bainne aig na caoraich eile
00:00 / 01:06

Alto

Alto-Tha bainne aig na caoraich eile
00:00 / 01:06

Tenor

Tenor-Tha bainne aig na caoraich eile
00:00 / 01:06

Bass

Bass-Tha bainne aig na caoraich eile
00:00 / 01:06

Gaelic Spoken

Tha Bainne aig_gaelic
00:00 / 00:20

Gaelic Lyrics

CSP logo 2.jpg

Còisir Sgìre Phort Rìgh

Portree District Gaelic Choir

bottom of page