top of page

Tha fear am Beinn an t-Slocain Duibh

All Parts Voice

All Parts - Tha fear am Beinn an t-Slocain Duibh
00:00 / 01:49

Soprano 

Soprano - Tha fear am Beinn an t-Slocain Duibh
00:00 / 01:49

Alto

Alto - Tha fear am Beinn an t-Slocain Duibh
00:00 / 01:49

Tenor

Tenor - Tha fear am Beinn an t-Slocain Duibh
00:00 / 01:49

Bass

Bass - Tha fear am Beinn an t-Slocain Duibh
00:00 / 01:49

Gaelic Spoken

Gaelic spoken- Tha fear am beinn
00:00 / 01:31

Gaelic Words

Translation

CSP logo 2.jpg

Còisir Sgìre Phort Rìgh

Portree District Gaelic Choir

bottom of page