top of page

Nam aonar le mo smaointean

All Parts

All- Nam aonar le mo Smaointean
00:00 / 02:23

Soprano

Soprano-Nam aonar le mo Smaointean
00:00 / 02:23

Alto

Alto-Nam aonar le mo Smaointean
00:00 / 02:23

Tenor

Tenor-Nam aonar le mo Smaointean
00:00 / 02:23

Bass

Bass-Nam aonar le mo Smaointean
00:00 / 02:23

Gaelic Spoken

Nam aonar le mo smaointean_Gaelic
00:00 / 01:30

Gaelic Lyrics

CSP logo 2.jpg

Còisir Sgìre Phort Rìgh

Portree District Gaelic Choir

bottom of page