top of page

Tha bainn' aig na caoraich uile

All Parts

All Parts Tha bainne aig
00:00 / 01:04

Soprano

Soprano Tha bainne aig
00:00 / 01:04

Alto

Alto Tha bainne aig
00:00 / 01:04

Tenor

Tenor Tha bainne aig
00:00 / 01:04

Bass

BassTha bainne aig
00:00 / 01:04

Gaelic Spoken

Tha bainn' aig - Gaelic Maryann
00:00 / 00:56

Gaelic Lyrics

Translation

CSP logo 2.jpg

Còisir Sgìre Phort Rìgh

Portree District Gaelic Choir

bottom of page