top of page

An t-Eilean mu Thuath

All Parts

An t-Eilean mu thuath (All Parts)
00:00 / 01:31

Soprano

An t-Eilean mu thuath (Soprano)
00:00 / 01:31

Alto

An t-Eilean mu thuath (Alto)
00:00 / 01:31

Tenor

An t-Eilean mu thuath (Tenor)
00:00 / 01:31

Bass

An t-Eilean mu thuath (Bass)
00:00 / 01:31

Bass

An t-Eilean mu thuath (Slow Bass)
00:00 / 02:24

Gaelic Lyrics

CSP logo 2.jpg

Còisir Sgìre Phort Rìgh

Portree District Gaelic Choir

bottom of page