top of page

Tuireadh nan Treun

All Parts

All_Tuireadh nan Treun
00:00 / 04:52

Soprano 1

Sop1_Tuireadh nan Treun
00:00 / 04:52

Soprano 2

Sop2_Tuireadh nan Treun
00:00 / 04:52

Alto

Alto_Tuireadh nan Treun
00:00 / 04:52

Tenor

Tenor_Tuireadh nan Treun
00:00 / 04:52

Bass

Bass_Tuireadh nan Treun
00:00 / 04:52

Gaelic Spoken

Tuireadh nan treun Gaelic
00:00 / 01:42

Gaelic Lyrics

Not available yet

CSP logo 2.jpg

Còisir Sgìre Phort Rìgh

Portree District Gaelic Choir

bottom of page