top of page

Bodachan a' Gharraidh

All Parts

All-Bodachan a gharraidh
00:00 / 01:45

Soprano

Soprano-Bodachan a gharraidh
00:00 / 01:45

Alto

Alto-Bodachan a gharraidh
00:00 / 01:45

Tenor

Tenor-Bodachan a gharraidh
00:00 / 01:45

Bass

Bass-Bodachan a gharraidh
00:00 / 01:45

Gaelic Spoken

Bodachan a gharraidh_Gaelic
00:00 / 00:42

Gaelic Lyrics

CSP logo 2.jpg

Còisir Sgìre Phort Rìgh

Portree District Gaelic Choir

bottom of page